วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ อรพิน พงษ์พี
ชื่อเล่น เติ้ล
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จบจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม